ایجاد یک کارگاه کوچک میناکاری در یکی از خانه های قدیمی اراک بیش از 85 شغل جدید ایجاد کرد.

معاون میراث فرهنگی استان مرکزی گفت: تاکنون چهار کارگاه میناکاری در استان راه اندازی شده است که بیش از 150 فرصت شغلی ایجاد شده و زمینه ای برای کاهش بیکاری است .

کاظمی با بیان اینکه ، هر قطعه مینا 10 شغل ایجاد می کند افزود : مس منعطف شده پس از لعاب ، قلمزنی و نقاشی وارد کوره می شود و ارزش افزوده آن 20 برابر افزایش می یابد .

وی گفت : در مهمترین کارگاه مینا کاری اراک که مربوط به آقای چاووشی کارآفرین نمونه اراکی است سالانه سه هزار قطعه میناکاری تولید می شود که در بازارهای داخلی و نمایشگاههای خارجی به فروش می رسد .

کاظمی با اشاره به ارزش افزوده بالا و وجود مواد اولیه کار گفت : زمینه توسعه میناکاری وجود دارد و آقایان مانند خانم های هنرمندی که اکنون مشغول کارند می توانند شاغل شوند .