اخبار

تاریخ ارسال : ۲۱ دي ۱۳۹۵

حذف موسسات آموزشی از مصوبه تاسیسات گردشگری/شکایت به دیوان عدالت

حذف موسسات آموزشی از مصوبه تاسیسات گردشگری/شکایت به دیوان عدالت

رئیس هیات مدیره انجمن موسسات و مراکز آموزشی گردشگری گفت: سازمان میراث فرهنگی از یاد برده که موسسات آموزشی را در مصوبه تاسیسات گردشگری وارد کند ما هم به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم.

 

محسن اسلامی رئیس هیات مدیره انجمن موسسات و مراکز آموزشی گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زمانی که آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری را ابلاغ کردند گفتیم که چرا وقتی همه می گویند تعلیم و آموزش افراد مهم است، موسسات آموزشی را در این مصوبه نیاوردید. گفتند می گوییم که یک اصلاحیه بزنند. اما تغییرات در رده  رئیس سازمان بوجود آمد.

وی ادامه داد: در مصوبه سال ۸۴ آمده است که موسسات آموزشی جزو تاسیسات آموزشی محسوب می شوند و از لحاظ مالیات و .... مشمول بخش صنعت می شوند.  اگر آژانسها و هتلها جزو تاسیسات گردشگری هستند موسسات آموزشی نیز جزو همین تاسیسات خواهند شد و همان تخفیفات و ملاحظات گردشگری برای آنها نیز اعمال می شود.   در قانون ایرانگردی سال ۷۰ تاسیسات گردشگری نام برده شده بود و سازمان میراث فرهنگی می خواست که آن را به روز کند به همین دلیل مصوبه را در شهریور ماه سال ۹۴ مصوب کرد  و هفت تاسیسات گردشگری را به ۱۶ تاسیسات ارتقا داد.

اسلامی بیان کرد: در بخش معرفی تاسیسات گردشگری آمده است که واحدهای پذیرایی ترمینال های مسافربری جزو تاسیسات گردشگری هستند من به سازمان میراث فرهنگی گفتم جگرکی یک ترمینال جزو تاسیسات گردشگری تعریف شده است اما چرا کسانی که موسسه آموزشی گردشگری و هتلداری دارند،  نباید جزو تاسیسات قرار بگیرند؟ با وجود چنین مواردی در این آیین نامه و دستورالعمل، شهریور سال گذشته آن را مصوب کردند بدون اینکه نظر ما را اعمال کنند.

وی افزود: این درحالی است که در قانون توسعه ۵ ساله پنجم، ماده ۸۶ قانون خدمات کشوری، سند چشم انداز، قانون بهبود کسب و کار، اصل ۴۴ قانون اساسی آمده که باید برای نوشتن هر دستورالعملی، با تشکل های مربوطه و بخش خصوصی مشورت شود.

 اسلامی افزود: همان زمان من به مسئولان سازمان گفتم که این ماده ها محدود کننده فعالیت های بخش خصوصی هستندو ما در قوانین بالادستی داریم که می گوید به بخش خصوصی باید اهمیت داد اما شما ما را به عنصری تبدیل خواهید کرد که برای هر کاری باید از شما اجازه بگیریم. به همین دلیل نسبت به این موضوع به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم. موضوع شکایتمان نیز ابطال دستورالعمل نحوه تاسیس آموزشگاههای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. 

رئیس هیات مدیره انجمن موسسات و مراکز آموزشی گردشگری بیان کرد: سوال من این است که چرا باید بخش خصوصی دهها میلیون تومان بدهد و برای این تصمیم سازمان میراث فرهنگی هزینه کند چطور این سازمان با بخش خصوصی تعامل می کند و این دستورالعمل را می نویسد؟ ما ۲۰۰ صفحه مستندات نوشتیم و به مراجع رسیدگی دادیم. من به سازمان میراث فرهنگی گفتم که تمام کارهای موسسات آموزشی از زمان ثبت نام تا آخر همه باید با اجازه سازمان انجام گیرد این اقدام اختیارات مراکز آموزشی گردشگری را از اختیارات آموزشگاههای فنی و حرفه ای هم کمتر می کند.

محسن اسلامی رئیس هیات مدیره انجمن موسسات و مراکز آموزشی گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زمانی که آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری را ابلاغ کردند گفتیم که چرا وقتی همه می گویند تعلیم و آموزش افراد مهم است، موسسات آموزشی را در این مصوبه نیاوردید. گفتند می گوییم که یک اصلاحیه بزنند. اما تغییرات در رده  رئیس سازمان بوجود آمد.

وی ادامه داد: در مصوبه سال ۸۴ آمده است که موسسات آموزشی جزو تاسیسات آموزشی محسوب می شوند و از لحاظ مالیات و .... مشمول بخش صنعت می شوند.  اگر آژانسها و هتلها جزو تاسیسات گردشگری هستند موسسات آموزشی نیز جزو همین تاسیسات خواهند شد و همان تخفیفات و ملاحظات گردشگری برای آنها نیز اعمال می شود.   در قانون ایرانگردی سال ۷۰ تاسیسات گردشگری نام برده شده بود و سازمان میراث فرهنگی می خواست که آن را به روز کند به همین دلیل مصوبه را در شهریور ماه سال ۹۴ مصوب کرد  و هفت تاسیسات گردشگری را به ۱۶ تاسیسات ارتقا داد.

اسلامی بیان کرد: در بخش معرفی تاسیسات گردشگری آمده است که واحدهای پذیرایی ترمینال های مسافربری جزو تاسیسات گردشگری هستند من به سازمان میراث فرهنگی گفتم جگرکی یک ترمینال جزو تاسیسات گردشگری تعریف شده است اما چرا کسانی که موسسه آموزشی گردشگری و هتلداری دارند،  نباید جزو تاسیسات قرار بگیرند؟ با وجود چنین مواردی در این آیین نامه و دستورالعمل، شهریور سال گذشته آن را مصوب کردند بدون اینکه نظر ما را اعمال کنند.

وی افزود: این درحالی است که در قانون توسعه ۵ ساله پنجم، ماده ۸۶ قانون خدمات کشوری، سند چشم انداز، قانون بهبود کسب و کار، اصل ۴۴ قانون اساسی آمده که باید برای نوشتن هر دستورالعملی، با تشکل های مربوطه و بخش خصوصی مشورت شود.

 اسلامی افزود: همان زمان من به مسئولان سازمان گفتم که این ماده ها محدود کننده فعالیت های بخش خصوصی هستندو ما در قوانین بالادستی داریم که می گوید به بخش خصوصی باید اهمیت داد اما شما ما را به عنصری تبدیل خواهید کرد که برای هر کاری باید از شما اجازه بگیریم. به همین دلیل نسبت به این موضوع به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم. موضوع شکایتمان نیز ابطال دستورالعمل نحوه تاسیس آموزشگاههای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. 

رئیس هیات مدیره انجمن موسسات و مراکز آموزشی گردشگری بیان کرد: سوال من این است که چرا باید بخش خصوصی دهها میلیون تومان بدهد و برای این تصمیم سازمان میراث فرهنگی هزینه کند چطور این سازمان با بخش خصوصی تعامل می کند و این دستورالعمل را می نویسد؟ ما ۲۰۰ صفحه مستندات نوشتیم و به مراجع رسیدگی دادیم. من به سازمان میراث فرهنگی گفتم که تمام کارهای موسسات آموزشی از زمان ثبت نام تا آخر همه باید با اجازه سازمان انجام گیرد این اقدام اختیارات مراکز آموزشی گردشگری را از اختیارات آموزشگاههای فنی و حرفه ای هم کمتر می کند.

منبع :خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

نظرات شما در رابطه با این مطلب