اخبار

تاریخ ارسال : ۸ مرداد ۱۳۹۶

شناسائی اولیه 800 محوطه باستانی در پهنه استان اصفهان / شناسائی و بررسی 400 محوطه باستانی تا پایان سال 1396

شناسائی اولیه 800 محوطه باستانی در پهنه استان اصفهان / شناسائی و بررسی 400 محوطه باستانی تا پایان سال 1396

مدیر کل میراث فرهنگی استان در کاشان اعلام کرد: شناسائی اولیه 800 محوطه باستانی در پهنه استان اصفهان / شناسائی و بررسی 400 محوطه باستانی تا پایان سال 1396

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان عصر روز گذشته 7 مرداد ماه در ادامه سفر نیم روزه خود به شمال استان اصفهان در سفر به کاشان و در طی بازدید از نمایشگاه یافته های کاوش های باستان شناسی در محوطه استرک و جوشقان از شناسائی اولیه 800 محوطه باستانی در پهنه استان اصفهان خبر داد و افزود: تلاش می کنیم تا پایان سال 1396 کار شناسائی و بررسی 400 محوطه باستانی را به اتمام برسانیم.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، عصر روز گذشته فریدون اله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان با همراهی ناصر طاهری معاون میراث فرهنگی استان و با حضور محسن جاوری مدیر میراث فرهنگی شهرستان کاشان از موزه ملی کاشان بازدید کرد.

در این بازدید، او از نمایشگاه یافته های کاوش های باستان شناسی در محوطه باستانی اشترک و جوشقان که از روستاهای بخش مرکزی (دهستان کوهپایه) شهرستان کاشان به شمار می رود بازدید به عمل آورد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در حاشیه این بازدید تاکید کرد: هم اینک کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان در شناسائی های  اولیه خود، 800 محوطه باستانی را در پهنه استان اصفهان شناسائی کرده اند، لکن تلاش داریم تا برنامه ریزی های متقن و علمی، 400 محوطه را تا پایان سال 1396 به صورت قطعی شناسائی کرده و کار بررسی آنها را آغاز کنیم.

اله یاری همچنین تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد که این محوطه های باستانی در برخی مناطق استان به صورت متراکم وجود دارند، بگونه ائی که در منطقه فریدن بزرگ تا کنون بیش از 50 محوطه باستانی شناسائی شده، همچنین در جنوب استان و در محدوده شهرستان سمیرم نیز بیش از 30 محوطه باستانی کشف شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان عصر روز گذشته 7 مرداد ماه در ادامه سفر نیم روزه خود به شمال استان اصفهان در سفر به کاشان و در طی بازدید از نمایشگاه یافته های کاوش های باستان شناسی در محوطه استرک و جوشقان از شناسائی اولیه 800 محوطه باستانی در پهنه استان اصفهان خبر داد و افزود: تلاش می کنیم تا پایان سال 1396 کار شناسائی و بررسی 400 محوطه باستانی را به اتمام برسانیم.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، عصر روز گذشته فریدون اله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان با همراهی ناصر طاهری معاون میراث فرهنگی استان و با حضور محسن جاوری مدیر میراث فرهنگی شهرستان کاشان از موزه ملی کاشان بازدید کرد.

در این بازدید، او از نمایشگاه یافته های کاوش های باستان شناسی در محوطه باستانی اشترک و جوشقان که از روستاهای بخش مرکزی (دهستان کوهپایه) شهرستان کاشان به شمار می رود بازدید به عمل آورد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در حاشیه این بازدید تاکید کرد: هم اینک کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان در شناسائی های  اولیه خود، 800 محوطه باستانی را در پهنه استان اصفهان شناسائی کرده اند، لکن تلاش داریم تا برنامه ریزی های متقن و علمی، 400 محوطه را تا پایان سال 1396 به صورت قطعی شناسائی کرده و کار بررسی آنها را آغاز کنیم.

اله یاری همچنین تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد که این محوطه های باستانی در برخی مناطق استان به صورت متراکم وجود دارند، بگونه ائی که در منطقه فریدن بزرگ تا کنون بیش از 50 محوطه باستانی شناسائی شده، همچنین در جنوب استان و در محدوده شهرستان سمیرم نیز بیش از 30 محوطه باستانی کشف شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان عصر روز گذشته 7 مرداد ماه در ادامه سفر نیم روزه خود به شمال استان اصفهان در سفر به کاشان و در طی بازدید از نمایشگاه یافته های کاوش های باستان شناسی در محوطه استرک و جوشقان از شناسائی اولیه 800 محوطه باستانی در پهنه استان اصفهان خبر داد و افزود: تلاش می کنیم تا پایان سال 1396 کار شناسائی و بررسی 400 محوطه باستانی را به اتمام برسانیم.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، عصر روز گذشته فریدون اله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان با همراهی ناصر طاهری معاون میراث فرهنگی استان و با حضور محسن جاوری مدیر میراث فرهنگی شهرستان کاشان از موزه ملی کاشان بازدید کرد.

در این بازدید، او از نمایشگاه یافته های کاوش های باستان شناسی در محوطه باستانی اشترک و جوشقان که از روستاهای بخش مرکزی (دهستان کوهپایه) شهرستان کاشان به شمار می رود بازدید به عمل آورد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در حاشیه این بازدید تاکید کرد: هم اینک کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان در شناسائی های  اولیه خود، 800 محوطه باستانی را در پهنه استان اصفهان شناسائی کرده اند، لکن تلاش داریم تا برنامه ریزی های متقن و علمی، 400 محوطه را تا پایان سال 1396 به صورت قطعی شناسائی کرده و کار بررسی آنها را آغاز کنیم.

اله یاری همچنین تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد که این محوطه های باستانی در برخی مناطق استان به صورت متراکم وجود دارند، بگونه ائی که در منطقه فریدن بزرگ تا کنون بیش از 50 محوطه باستانی شناسائی شده، همچنین در جنوب استان و در محدوده شهرستان سمیرم نیز بیش از 30 محوطه باستانی کشف شده است.

 

 

منبع :اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

نظرات شما در رابطه با این مطلب