اخبار

تاریخ ارسال : ۶ آذر ۱۳۹۵

احیاء بناهای تاریخی نیازمند راهبرد ملی و هماهنگی بین بخشی در سطح کلان است

احیاء بناهای تاریخی نیازمند راهبرد ملی و هماهنگی بین بخشی در سطح کلان است

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر می رسد در کنار تشویق بخش خصوصی برای فعال شدن در این حوزه نیاز باشد تا هماهنگی های بسیار دقیق تری بین نهادهای مختلف در این بخش شکل بگیرد تا یک راهبرد ملی و هماهنگ برای احیاء بناهای تاریخی تعیین گردد.

به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مجید کیان پور افزود: موضوع مدیریت بناها و بافت های تاریخی کشور دچار مشکلات متعددی است که یکی از مهمترین آنها به طور قطع همسو نبودن سیاست گذاری ها و راهبردهای نهادهای مختلف درگیر با این موضوع است.

نماینده درود و ازنا افزود: این مشکل که چند ارگان و نهاد مختلف برای یک حوزه فعالیت واحد دارای راهبردها و سیاست گذاری های متفاوت هستند، در بسیاری از حوزه های ما و از جمله بحث میراث فرهنگی به وضوح دیده می شود.

وی ادامه داد: در اینکه بناهای تاریخی یک بستر فوق العاده مناسب برای سرمایه گذاری اقتصادی و گرفتن بازده مالی و فرهنگی هستند نمی توان شک کرد و همینطور در این قضیه که این حوزه باید با مشارکت مستقیم بخش خصوصی فعال گردد نیز شکی وجود ندارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: مساله اینجاست که آیا به جز نهاد تخصصی این اقدام یعنی میراث فرهنگی و صندوق احیاء آیا در دیگر نهادها مثل شهرداری ها و یا وزارت راه و شهرسازی چنین راهبردی وجود دارد و اگر دارد در چه اولویتی تعریف شده و آن مجموعه چقدر برای آن اهمیت قایل می شود.

کیان پور گفت: بر همین اساس به نظر می رسد در کنار تشویق بخش خصوصی برای فعال شدن در این حوزه نیاز باشد تا هماهنگی های بسیار دقیق تری بین نهادهای مختلف در این بخش شکل بگیرد تا یک راهبرد ملی و هماهنگ برای احیاء بناهای تاریخی تعیین گردد.

منبع :میراث آریا

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

نظرات شما در رابطه با این مطلب