اخبار

تاریخ ارسال : ۱ اسفند ۱۳۹۵

شكوه فرهنگ و هنر ايران در تركمنستان

شكوه فرهنگ و هنر ايران در تركمنستان

محمد جواد ابوالقاسمي، رایزن فرهنگی ایران در ترکمنستان در یادداشتی نوشت:

روزهاي فرهنگي و به تعبير ديگر، هفته فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب برنامه  مبادلات  وتفاهم هاي بين دو كشور از تاريخ 16 تا 22 بهمن 95 13 مطابق با  4تا 10 فوريه 2017 با شكوه و عظمت خاصي در تركمنستان و در شهر عشق آباد برگزار شد. ميهمان ويژه اين بر نامه جناب آقاي دكتر ابوذر ابراهيمي رئيس محترم ساز مان فر هنگ و ارتباطات اسلامي بود كه با حضور عاطفي وعلمي خود و سخنراني هاي دلنشين و مخلوطي از تر كمني و روسي، جذابيت فراواني ايجاد مي كرد به گونه اي كه مرتب از سوي مخاطبان مورد تشويق قرار مي گرفت. علاوه برآن باحضور ايشان ملاقات هاي خوب و ارزشمندي با شخصيت هاي فرهنگي انجام پذيرفت كه ملاقات باوزير فر هنگ تر كمنستان ورييس انستيتوي دولتي نسخ خطي و ديگر بزرگاني كه در آن جلسه بودند انشاء الله مبدأكار هاي بزرگ در آينده خواهد شد.
 
در اين ديدارها اهتمام به توسعه روابط علمي وپاسداشت مشاهير و مفاخر فرهنگي ومعنوي مشترك چون ابوسعيد ابوالخير ،خواجه يوسف همداني ، نجم الدين كبري، زمخشري ، مختوم قلي وديگران مورد تاكيد قرار گرفت ومقرر شد در آينده اقدامات گسترده بين المللي ، منطقه اي با همكاري دوكشور انجام گيرد ونسخ خطي واشياء موزه اي تبادل گردد.در بر نامه  فر هنگي سفير محترم جمهوري اسلامي ايران در تر كمنستان جناب آقاي دكتر احمدي وهمكارانشان در سفارت نقش بالايي را ايفا كردند وعلاوه بر آن زمينه حضور دوستان خوبشان در  استان فارس را براي حمايت از بر نامه مهيا ساختند .مجموعه مديريت هاي سازمان فر هنگ به ويژه ادارات كل زير مجموعه معاونت مالي واداري ،اداره كل همكاري هاي فر هنگي وهنري ،اداره كل فر هنگي آسيا واقيانوسيه ، دفتر نمايندگي سازمان در مشهد وحوزه رياست سازمان به سهم خود ايفاي نقش كردند . حامي ومعين اين برنامه استان فارس با مديريت شر كت نمايشگاه هاي بين المللي فارس بود كه توانسته بودند دستگاهايي چون اداره فر هنگ وارشاد اسلامي فارس ، سازمان همياري شهرداري فارس ، شر كت همياري فارس ، منطقه ويژه اقتصادي شيراز ، شركت عمران وتوسعه فارس ، گروه فر هنگي وهنري شهر زيبا وبر خي ديگر را  با خودهمراه كنند وبا بسيج امكانات وتامين هزينه بار سنگيني را بردارند .
 
 
 
 
در اين بر نامه حدود 27 هنر مند از استان فارس مشاركت كردند كه گروه ها عبارت بودند از :گروه موسيقي ايليا شامل9 نفر . اين گروه داراي قابليت ها وتنوع فراواني بود وقادر بودند علاوه بر موسيقي وآواي شيرازي ،آهنگ هاي تر كي ، لري وديگر اقوام ايراني را اجرا كنندو با در اختيار داشتن هنر مند  ني همبانه وفلوت؛ شور وهيجاني را در مخاطبان پديد آورند ، علاوه بر گروه موسيقي ؛ ظرفيت هاي هنري ديگري را ارايه كردند مثلا : بيش از يك صد وپنجاه تابلوي نقاشي ، نگار گري ،خوشنويسي ،تجسمي و.. 248 قطعه خاتم وصنايع ويژه ومنحصر به فر د خاتم شيراز، 250 تكه زيور آلات وسنگ هاي قيمتي ،228 قطعه صنايع دستي وفرش هاي وزير اندازهاي ممتاز ، 68 قطعه نقاشي روي بلور وشيشه،20 سري كامل لباس هاي متنوع قشقايي ودومجسمه بزرگ ودوقاب نقش بر جسته،33 قطعه صنعت ويژه چوب وديگر صنايع دستي وهنري كه هركدام داراي ويژگي خاص خود بود .
 
در همين سه روز مجسمه "مختوم  قلي" توسط هنرمند قصر الدشتي ساخته  شد وبراي قالب گيري ونهايي سازي تحويل آكادمي  هنر تر كمنستان گرديد .  تمام هزينه هاي اين گروه شامل : اياب وذهاب هنر مندان ،اسكان وپذيرايي از شيراز تا با جگيران ،تهيه مواد مورد نياز هنرمندان ، حق الزحمه گرو ها ، تامين مواد خوراكي براي جشنواره غذاي ايراني كه بالغ بر هزار نفر پذيرايي شد و.. به عهده مجموعه فارس بود وتوانستند با ارايه صنايع دستي شگرف به ويژه خاتم ومينا وخط ومعرق ونگار گري وتصوير سازي و مجسمه سازي و..موجبات شگفتي وتحسين همگان را فراهم سازند به گونه اي كه در بازديد مفصل انفرادي وتخصصي وزير محترم فر هنگ تر كمنستان چندين بار شگفتي وسپاس خودرا اعلان كردند.  همچنين گروه موسيقي ايليا توانستند متناسب بامخاطيان متنوع ،حق هر بر نامه اي را ادا كنند ودر هر جمعي متناسب با همان جمع اجراي برنامه كنند .
 
غير از گروه موسيقي فارس، گروه" آراز" با پي گيري وحمايت اداره كل همكاري هاي فر هنگي وهنري سازمان  فر هنگ وارتباطات اسلامي از استان آذربايجان شرقي آمده بودند كه اين گروه هم گروه قويي بودند وبا اجراي موسيقي آييني وحر كات موزون عر فاني توسط جناب آقاي محمدي سرپرست گروه وحر كات موزون سنتي آذري توسط نوجوانان ونواختن آهنگ هاي متنوع؛ شور وجذبه فراواني براي مخاطبان پديد آوردند وبارها از سوي مخاطبان مورد تشويق قرار گرفتند . در اين بر نامه كه سه روز طول كشيد دولت تر كمنستان بهترين سالن هارا در اختيار گذاشت ، علاوه بر اعطاي ويزاي مجاني وتامين اياب وذهاب داخل شهر ،هزينه غذا واسكان حدود چهل مهمان را در هتل عشق آباد پذيرا شد ،وزير محترم فر هنگ تركمنستان شخصا امور را هدايت ومديريت كرد ودر گزارش به كابينه وزراء توسط  خانم گلشاد مامداوا معاون فرهنگي رئيس جمهور تر كمنستان؛ جناب آقاي قربان قلي محمد اف رئيس محترم  جمهور تر كمنستان  بعد از استماع گزارش معاون كابينه ؛ مطالب مهمي در ارتباط با مسايل فر هنگي بيان كرد واظهار داشت : روابط فر هنگي وبشر دوستانه ،شر طي مهم در تقويت وگسترش روابط دوكشور مي باشد ،روزهاي فر هنگي ايران از جايگاه مهمي در زمينه پاسداشت وآشنايي با ميراث تاريخي وفر هنگي غني ومنحصر به فر د ملت تر كمنستان وايران بر خوردار است ؛زيرا ملت دوكشور سهم ارزنده اي در حفظ ارزش هاي والاي انساني دارند . در همين جلسه  رييس جمهور ،خواستار بر گزاري شكوهمند روزهاي فر هنگي ايران شدند ودستورات ويژه اي نيز صادركردند كه نتايج آن به خوبي براي ما ملموس بود  
 
 
حضور مردم از قشرهاي مختلف در برنامه ها بسيار چشمگير بود به گونه اي كه در بر نامه افتتاحيه كه در يكي از بز رگترين وشكوهمند ترين سالن هاي عشق آباد به نام مقاملاربر گزارشد ، مسؤلان سالن  براي پذيرش شر كت كنندگان با مشگل جدي مواجه شدند وده ها نفر به خاطر اينكه مكاني براي نشستن نبودبا اينكه از راه هاي دور آمده بودند به ناگزير از در سالن بر گشتند ودردوروز كه كنسرت موسيقي در سينما وطن بر گزارشد بسياري از گروه ها مانند جامعه معلولين وحتي از شهرك هاي حاشيه عشق آباد شر كت كردند به گونه اي كه از دوساعت قبل، جمعيت پشت درسينماي وطن منتظر بازشدن سالن بودند .در همين ايام سه فيلم ايراني بنام حوض نقاشي ، مهمان ودختر ايراني ؛در سينماي عشق آباد كه يكي از سينماهاي جديد وبزرگ عشق آباد مي باشد با حضور انبوه مردم وجمعي از هنر مندان وكارگردانان سينمايي تر كمنستان نشان داده شد كه مورد استقبال آنان قرار گرفت .
 
بر نامه ويژه كودكان با هنرمندي هنرمندان فارس وآذربايجان به ويژه نوجوانان آذري درمحل تاتر عروسكي عشق آباد كه يكي از مجموعه هاي فر هنگي وهنري  ارزشمند عشق آباد براي كودكان مي باشد بر گزارگرديد كه براي كودكان ودانش آموزان بسيارجالب وجذاب بود . البته در اين برنامه با حضور هنر مندان ومهمانان ايراني چند برنامه توسط توسط كودكان تر كمني اجرا شد كه مورد توجه هنرمندان ايراني قرار گرفت . شايان ذكر است كه در تر كمنستان به امور جوانان وكودكان به ويژه در حوزه ورزش وهنر اهميت فراواني داده مي شود وشخص رييس جمهور اين مقوله را پي گيري مي كند .
 
در برنامه نمايشگاه فر هنگي وهنري علاوه بر ارايه شاهكارهاي هنري ايران كه توسط هنر مندان استان فارس به ويژه شهر شيرازارايه شد ومورد تحسين همه گان قرار گرفت، جشنواره غذاي ايراني با هنرمندي معلمان وخانواده هاي محترم ايراني مستقر در عشق آباد وجشنواره غذاهاي تر كمني با هنر مندي فارسي آموزان ومعلمان تركمني رايزني شكل گرفت وعلاوه بر آن با پخت انبوه غذاي ايراني با پخت غذا توسط رستوران هفت خوان شيراز از همه شر كت كنندگان در مراسم افتتاحيه كه بالغ بر هزار نفربودند پذيرايي شد .در كنار همين جشنواره از شخصيت هاي  تر كمني وديپلمات هاي خارجي وخانواده هايشان كه به صورت خاص دعوت شده بودند پذيرايي ويژه به عمل آمد كه برخي از ديپلمات ها مراتب سپاس خودرا از جمهوري اسلامي ايران  براي بر گزاري با شكوه نمايشگاه فر هنگي ، هنري وبر نامه هاي متنوع  ابراز مي داشتند.
 
در برنامه هفته فر هنگي امسال با توجه به ابراز علاقه آكادمي هنر تر كمنستان براي بر گزاري نشست  مشترك علمي وهنري ؛ با حضور چهار هنر مند بر جسته ايراني وبا مشاركت دانشجويان وبر خي از استادان رشته هنر تركمني نشستي بر گزار شد واين برنامه به گونه اي بود كه هنرمندان ما مي گفتند يكي از بهترين وپر ثمر ترين بر نامه ها را در اين سفر اجرا كرديم ومسؤلان آكادمي بسيار خرسند بودند .اين روزهاي تاريخي فر صتي را پديد آورد تا بيش از 25 نفر از فارسي آموزان رايزني به عنوان مترجم وراهنما در كنار هنر مندان قرار گرفتند وبا تر جمه  بسيار خوب فارسي به تر كمني وبا لعكس موجب شگفني بازديد كنندگان شدند .در همين ايام  هنرمندان ايراني از مراكز تاريخي وهنري وموزه هاي شهر عشق آباد  وقلعه تاريخي نسا ديدن كردند
 
 
اختتاميه اين بر نامه نيز با حضور وزير فر هنگ تر كمنستان ورييس سازمان فر هنگ وارتباطات اسلامي مورخ 20/ 11/ 1395 در سينماي وطن با حضوري انبوه شر كت كنندگان وبا اجراي بر نامه هاي مشترك از سوي هنرمندان ايراني وتركمني بر پاشد
 
 
در هفته اي كه گذشت تمام رسانه هاي تركمن ؛ بالغ بر هفت كانال تلوزيوني وتقريبا تمامي    روزنامه ها به مدت سه روز به صورت كم سابقه اي بر نامه هارا پوشش دادند كه البته تاكيد وتوجه رييس محترم  جمهور تركمنستان براين پوششِ گسترده افزود . همچنين  وزير محترم امورخارجه تركمنستان در برنامه  سخنراني خود كه به مناسبت جشن انقلاب اسلامي در سفارت ج.ا.ا برگزار شد ه بود ضمن تقدير از بر گزاري موفق هفته فرهنگي ؛ بر توجه رييس محترم جمهوري تر كمنستان  بر برگزاري شكوهمند هفته فر هنگي ولزوم توسعه ارتباطات  وتعامل هاي علمي ودوسويه اشاره كرد وابراز اميدواري نمود كه در آينده همايش ها ومراوده هاي علمي براي پاسداشت  مشاهير ومفاخر مورد احترام دو كشور بر گزار شود.
 
 
در جمعبندي نهايي مي توان گفت كه بر گزاري هفته فر هنگي جمهوري اسلامي ايران در كشوردوست وهمسايه كه مقام معظم رهبري در ديدار با رييس جمهور تر كمنستان ايران و تر كمنستان را خويشاوند خواند، نقطه عطفي در روابط سياسي ، فر هنگي وعاطفي دودولت وملت ايران وتر كمنستان به حساب مي آيد ومي تواند به عنوان سرمشق والگويي جهت توسعه روابط علمي ،تجاري و.. قرار گيرد.
 
 

شايان ذكر است كه براي تحقق اين برنامه افراد وگروه هاي مختلفي به صورت شبانه روزي تلاش كردند كه رييس محترم سازمان با ارسال تقدير نامه هاي كتبي مراتب تشكر را اعلان نمود ودر سطح هنر مندان نيز رايزني فر هنگي وسفير محتر م با اعطاي لوح تقدير سپاس خودرا اعلان داشتند 

منبع :تابناک

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

نظرات شما در رابطه با این مطلب