اخبار

تاریخ ارسال : ۱۰ آذر ۱۳۹۵

قدردانی یونسکو از اقدامات پاسدارانه ایران در خصوص پرونده نقالی و لنج سازی

قدردانی یونسکو از اقدامات پاسدارانه ایران در خصوص پرونده نقالی و لنج سازی

یازدهمين جلسه كميته بين الدول حفاظت از ميراث فرهنگي ناملموس که در آديس آبابا، اتيوپي در حال برگزاري است ، يونسكو اقدامات پاسدارانه جمهورى اسلامى ايران در خصوص پرونده "نقالي" و پرونده "لنج سازي" را تأييد و مورد تقدير قرار داد.

به گزارش میراث آریا، در روز دوم اجلاس، گزارش كشورهاي عضو در خصوص وضعيت فعلي عناصر ثبت شده در فهرست نيازمند پاسداري فوري مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين بخش دو گزارش دوره اي پرونده هاى نقالي و لنج سازي از ايران مورد ارزيابي قرار گرفت که  اين دو پرونده  در سال ٢٠١١ در فهرست نيازمند پاسداري فوري يونسكو به ثبت رسيده بود.

كميته با بررسي اين دو گزارش تصميم خود را اعلام  و  از ايران به خاطر اجراي موفق اقدامات پاسدارانه ، و ارائه گزارش به موقع تشكر كرد.

در ادامه محد حسن طالبيان معاون میراث فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رئیس هيئت اعزامي ايران  گزارشي در خصوص نحوه تدوين گزارش دوره ي، فرصت ها و چالش هاي منتج از. ثبت اين دو عنصر در فهرست نيازمند فوري و نيز اجراي اقدامات پاسدارانه ارائه داد كه مورد استقبال اعضاء كميته و ساير كشورهاي عضو كنوانسيون و يونسكو  قرار گرفت.

شايان ذكر است در نخستين روز اجلاس گزيده اي از تصميات جلسه دهم اين كميته ، گزارش رياست كميته بين الدول درباره فعاليت هاي اين كميته، گزارش سازمان هاي مردم نهاد ، گزارش دبيرخانه درباره فعاليت هايش، ، اعطا كمك هاي مالي داوطلبانه به برنامه هاي ميراث ناملموس،  ارائه توضيحات در خصوص روند تصميم گيري  در خصوص ثبت، انتخاب،يا تائيد پرونده هاي ارسالي، پيشنهادات و درخواست ها ، همچنين گزارش كشورهاي عضو، و. نيز ارزيابي  گزارش دوره اي كشورها درخصوص اجراي كنوانسيون ٢٠٠٣ ، و  وضعيت فعلي عناصر در فهرست معرف   ارائه و بررسي شد.

منبع :میراث آریا

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

نظرات شما در رابطه با این مطلب