اخبار

تاریخ ارسال : ۸ اسفند ۱۳۹۵

میراث فرهنگی مهمترین سرمایه توسعه شهر اصفهان

میراث فرهنگی مهمترین سرمایه توسعه شهر اصفهان

مدیر کل میراث فرهنگی استان در نشست بررسی تجارب ساخت مترو در بافت تاریخی شهرهای اصفهان و لندن عنوان کرد: میراث فرهنگی مهمترین سرمایه توسعه اصفهان است

مدیر کل میراث فرهنگی استان در نشست بررسی تجارب ساخت مترو در بافت تاریخ شهرهای اصفهان و لندن که در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد عنوان کرد: میراث فرهنگی مهمترین سرمایه توسعه اصفهان است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ فریدون اله یاری در نشستی که امروز یکشنبه 8 اسفند ماه با حضور جمعی از مسئولین شهری و همچنین کارشناسان و پژوهشگران در حوزه قطار شهری و میراث فرهنگی برگذار شد با ایراد سخنانی ضمن تشکر از حضور توامان مدیران، صاحبنظران و علاقه مندان به توسعه شهر و همچنین دوستداران میراث فرهنگی اصفهان در این نشست تاکید کرد: حضور همه پژوهشگران و دوستداران میراث فرهنگی در این نشست راهگشای حفاظت درست از میراث فرهنگی اصفهان در آینده خواهد بود.

مدیر کل میراث فرهنگی استان همچنین افزود : متاسفانه در سالهای گذشته رابطه مناسبی میان سازمان میراث فرهنگی و شهرداری اصفهان شکل نگرفت و همین نکته باعث شد تا به میراث فرهنگی اصفهان آسیبهای جدی وارد شود.

او افزود: بدون شک اگر از هر صاحبنظری پرسش کنیم که ملاک ارزش گذاری شهر اصفهان چه خواهد بود؟ او خواهد گفت میراث فرهنگی مهمترین ملاک و اصلی ترین سرمایه معنوی ما بوده، لذا معتقدم میراث فرهنگی مهمترین سرمایه همگی ما برای توسعه اصفهان بشمار می رود.

اله یاری همچنین تصریح کرد: با در نظر گرفتن این نکته در می یابیم که رسالت ما در حفاظت از میراث فرهنگی بیش از گذشته سنگین می باشد، بنابراین نباید فراموش کنیم که در هرگونه برنامه ریزی برای توسعه شهر می بایست شاخصه های میراث فرهنگی را رعایت کنیم، بنابراین با توجه به رویکرد مدیریت کنونی شهری و با مفاهمه با یکدیگر توانسته ایم راهکارهای مناسبی را برای توسعه مترو و در عین حال حفظ میراث فرهنگی اندیشیده و به کار ببریم.

مدیر کل میراث فرهنگی استان همچنین در ادامه سخنانش با بیان این نکته که شهر تاریخی اصفهان نیازمند توسعه است تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم شهر نیازمند توسعه است و نباید به بهانه های واهی از توسعه شهر جلوگیری کنیم، لکن معتقدیم در هر گونه برنامه ریزی برای توسعه شهری تاریخی همانند اصفهان، به ویژه مواردی همچون احداث مترو می بایست همگان با حفظ میراث فرهنگی و با در نظر گرفتن مقولاتی همچون محیط زیست شهر را توسعه دهیم .

مدیر کل میراث فرهنگی استان سخنانش را با دو پرسش اساسی پایان داد و افزود: بدون شک با تشکیل نشست های تخصصی که با حضور کارشناسان همراه است می توان پرسشهائی علمی را مطرح و در انتظار پژوهش برای یافتن پاسخ هائی برای آنها بود. لذا اینجانب دو پرسش اساسی را مطرح و امیدوارم کارشناسان پاسخهای متقنی برای آنها بیابند و آن اینکه :

- اگر ما در برنامه ریزی و اجرای طرحی همچون مترو گزینه هائی خارج از بافت تاریخی داشته باشیم باز هم می بایست اصرار در عبور مترو از بافت تاریخی حتی با در نظر گرفتن تمامی امکانات و تکنولوژی روز داشته باشیم؟

- دوم اینکه اگر چه در بسیاری از شهرهای تاریخی جهان همچون لندن و پاریس در دهه های گذشته مترو از زیر آثار تاریخی عبور کرده اند، لکن پرسشی که در اینجا مطرح است این است که آیا اگر همه آنها امروز می خواستند در لندن و پاریس برای اولین بار مترو بسازند، باز هم آنها را از زیر آثار تاریخی خود عبور می دادند؟

شایان ذکر است نشست نیم روزه با عنوان بررسی تجارب ساخت مترو در بافت تاریخی شهرهای اصفهان و لندن صبح امروز در تالار اجتماعات کتابخانه مرکزی اصفهان با حضور کارشناسان و صاحبنظران برگزار شد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان در نشست بررسی تجارب ساخت مترو در بافت تاریخ شهرهای اصفهان و لندن که در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد عنوان کرد: میراث فرهنگی مهمترین سرمایه توسعه اصفهان است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ فریدون اله یاری در نشستی که امروز یکشنبه 8 اسفند ماه با حضور جمعی از مسئولین شهری و همچنین کارشناسان و پژوهشگران در حوزه قطار شهری و میراث فرهنگی برگذار شد با ایراد سخنانی ضمن تشکر از حضور توامان مدیران، صاحبنظران و علاقه مندان به توسعه شهر و همچنین دوستداران میراث فرهنگی اصفهان در این نشست تاکید کرد: حضور همه پژوهشگران و دوستداران میراث فرهنگی در این نشست راهگشای حفاظت درست از میراث فرهنگی اصفهان در آینده خواهد بود.

مدیر کل میراث فرهنگی استان همچنین افزود : متاسفانه در سالهای گذشته رابطه مناسبی میان سازمان میراث فرهنگی و شهرداری اصفهان شکل نگرفت و همین نکته باعث شد تا به میراث فرهنگی اصفهان آسیبهای جدی وارد شود.

او افزود: بدون شک اگر از هر صاحبنظری پرسش کنیم که ملاک ارزش گذاری شهر اصفهان چه خواهد بود؟ او خواهد گفت میراث فرهنگی مهمترین ملاک و اصلی ترین سرمایه معنوی ما بوده، لذا معتقدم میراث فرهنگی مهمترین سرمایه همگی ما برای توسعه اصفهان بشمار می رود.

اله یاری همچنین تصریح کرد: با در نظر گرفتن این نکته در می یابیم که رسالت ما در حفاظت از میراث فرهنگی بیش از گذشته سنگین می باشد، بنابراین نباید فراموش کنیم که در هرگونه برنامه ریزی برای توسعه شهر می بایست شاخصه های میراث فرهنگی را رعایت کنیم، بنابراین با توجه به رویکرد مدیریت کنونی شهری و با مفاهمه با یکدیگر توانسته ایم راهکارهای مناسبی را برای توسعه مترو و در عین حال حفظ میراث فرهنگی اندیشیده و به کار ببریم.

مدیر کل میراث فرهنگی استان همچنین در ادامه سخنانش با بیان این نکته که شهر تاریخی اصفهان نیازمند توسعه است تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم شهر نیازمند توسعه است و نباید به بهانه های واهی از توسعه شهر جلوگیری کنیم، لکن معتقدیم در هر گونه برنامه ریزی برای توسعه شهری تاریخی همانند اصفهان، به ویژه مواردی همچون احداث مترو می بایست همگان با حفظ میراث فرهنگی و با در نظر گرفتن مقولاتی همچون محیط زیست شهر را توسعه دهیم .

مدیر کل میراث فرهنگی استان سخنانش را با دو پرسش اساسی پایان داد و افزود: بدون شک با تشکیل نشست های تخصصی که با حضور کارشناسان همراه است می توان پرسشهائی علمی را مطرح و در انتظار پژوهش برای یافتن پاسخ هائی برای آنها بود. لذا اینجانب دو پرسش اساسی را مطرح و امیدوارم کارشناسان پاسخهای متقنی برای آنها بیابند و آن اینکه :

- اگر ما در برنامه ریزی و اجرای طرحی همچون مترو گزینه هائی خارج از بافت تاریخی داشته باشیم باز هم می بایست اصرار در عبور مترو از بافت تاریخی حتی با در نظر گرفتن تمامی امکانات و تکنولوژی روز داشته باشیم؟

- دوم اینکه اگر چه در بسیاری از شهرهای تاریخی جهان همچون لندن و پاریس در دهه های گذشته مترو از زیر آثار تاریخی عبور کرده اند، لکن پرسشی که در اینجا مطرح است این است که آیا اگر همه آنها امروز می خواستند در لندن و پاریس برای اولین بار مترو بسازند، باز هم آنها را از زیر آثار تاریخی خود عبور می دادند؟

شایان ذکر است نشست نیم روزه با عنوان بررسی تجارب ساخت مترو در بافت تاریخی شهرهای اصفهان و لندن صبح امروز در تالار اجتماعات کتابخانه مرکزی اصفهان با حضور کارشناسان و صاحبنظران برگزار شد.

 

 

منبع :اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

نظرات شما در رابطه با این مطلب