محصولات ساعت

تعداد نمایش : 16 32 مشاهده همه
مرتب سازی براساس :
فقط نمایش کالاهای موجود
ساعت خورشیدی 3320024
کد محصول : 3320024

ساعت خورشیدی 3320024

۶۸,۰۰۰تومان
موجود
ساعت خورشیدی 3320014
کد محصول : 3320014

ساعت خورشیدی 3320014

۶۸,۰۰۰تومان
موجود
ساعت خورشیدی 3370014
کد محصول : 3370014

ساعت خورشیدی 3370014

۷۴,۰۰۰تومان
موجود
ساعت خورشیدی 3370034
کد محصول : 3370034

ساعت خورشیدی 3370034

۸۴,۰۰۰تومان
موجود
ساعت خورشیدی 3370024
کد محصول : 3370024

ساعت خورشیدی 3370024

۸۴,۰۰۰تومان
موجود
ساعت خورشیدی 3360014
کد محصول : 3360014

ساعت خورشیدی 3360014

۸۴,۰۰۰تومان
موجود
ساعت خورشیدی 3420044
کد محصول : 3420044

ساعت خورشیدی 3420044

۱۰۰,۰۰۰تومان
موجود
ساعت خورشیدی 3420034
کد محصول : 3420034

ساعت خورشیدی 3420034

۱۰۰,۰۰۰تومان
موجود
ساعت خورشیدی 3420014
کد محصول : 3420014

ساعت خورشیدی 3420014

۱۰۰,۰۰۰تومان
موجود

ساعت خاتم مینا- مینیاتور خورشیدی با قطر 42 سانتیمتر به وزن تقریبی1145  گرم نمونه ای بی نظیر از ترکیب چهار هنر اصیل از صنایع دستی ایران  توسط گروه تخصصی گوهردان است. صفحه آبی رنگ ساعت ساخته شده از هنر مینا با نقوش اسلیمی رنگ، قاب آن تزیین شده با هنر خاتم و تذهیب طلایی در زمینه آبی لاجوردی و همچنین نگارگری با نقش گل و مرغ می باشد، که به صورت یکی در میان کار شده اند. خاتم بکار رفته در این کالا دارای پوشش محافظ پلی استر و خاتم برنجی با طرح توگلو سفید است. در اطراف صفحه ساعت نوار ظریفی از خاتم طلایی در زمینه مشکی با طرح چلیپا است. خاتم بکار رفته در ساعت مذکور در صورت عدم ضرب خوردگی و در معرض حرارت و رطوبت قرار نگرفتن  از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد. صفحه مینای ساعت نیز در صورت عدم ضربه از جانب شرکت گوهردان دارای ضمانت می باشد.

ساعت خورشیدی 3420024
کد محصول : 3420024

ساعت خورشیدی 3420024

۱۰۰,۰۰۰تومان
موجود

ساعت خاتم مینا- مینیاتور خورشیدی با قطر 42 سانتیمتر به وزن تقریبی 1620 گرم نمونه ای بی نظیر از ترکیب چهار هنر اصیل از صنایع دستی ایران  توسط گروه تخصصی گوهردان است. صفحه آبی رنگ ساعت ساخته شده از هنر مینا با نقوش هندسی سفید رنگ، قاب آن تزیین شده با هنر خاتم و تذهیب طلایی در زمینه سورمه ای و همچنین نگارگری با نقش چوگان می باشد که به صورت یکی در میان کار شده اند. خاتم بکار رفته در این کالا دارای پوشش محافظ پلی استر و خاتم برنجی با طرح توگلو سفید است. در اطراف صفحه ساعت نوار ظریفی از خاتم طلایی در زمینه مشکی با طرح چلیپا است. خاتم بکار رفته در ساعت مذکور در صورت عدم ضرب خوردگی و در معرض حرارت و رطوبت قرار نگرفتن از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد. صفحه مینایی ساعت نیز در صورت عدم ضربه از جانب شرکت گوهردان دارای ضمانت می باشد.

ساعت خاتم مینا مینیاتور 3300013
کد محصول : 3300013

ساعت خاتم مینا مینیاتور 3300013

۱۳۰,۰۰۰تومان
موجود

ساعت خاتم– مینیاتور 30 سانتیمتری به وزن تقریبی 100 گرم نمونه ای بی نظیر از ترکیب سه هنر صنایع دستی گروه تخصصی گوهردان است. در مرکز صفحه ساعت، هنر مینا با نقش ترنج آبی فیروزه ای و سفید و در قسمت های اصلی قاب شاهد هنر نگارگری با رنگ های و نقش چوگان خواهیم بود. در گوشه های قاب هنر تذهیب با رنگ آبی در ارتباط با صفحه ساعت و اطراف آنها از سمت درون و بیرون قاب نواری از خاتم مشاهده می شود. در چهار گوشه قاب نیز هنر خاتم به چشم می خورد. خاتم بکار رفته در این کالا  از نوع تاجی و توگلوسفید و دارای پوشش محافظ پلی استر است که در صورت عدم ضرب خوردگی و در معرض حرارت و رطوبت قرار نگرفتن  از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد.

ساعت خاتم مینا مینیاتور 3350013
کد محصول : 3350013

ساعت خاتم مینا مینیاتور 3350013

۱۴۵,۰۰۰تومان
موجود

ساعت مینا- خاتم- مینیاتور 35*35 سانتیمتری به وزن تقریبی 1400 گرم نمونه ای بی نظیر از ترکیب چهارهنر صنایع دستی گروه تخصصی گوهردان است. صفحه ساعت ساخته شده از هنر آب و آتش ( میناکاری ) با نقش سنتی شمسه، قاب آن زینت یافته با هنر اصیل خاتم، دارای زمینه طلایی رنگ است. در حد وسط چهار ضلع قاب ساعت نگارگری ای ویژه با نقش چوگان و در چهار گوشه قاب هنر تذهیب نیز مشاهدده می شود. خاتم بکار رفته در این کالا دارای پوشش محافظ پلی استر و خاتم برنجی است که در صورت عدم ضرب خوردگی و در معرض حرارت و رطوبت قرار نگرفتن از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد. 

ساعت مینا خاتم 3400013
کد محصول : 3400013

ساعت مینا خاتم 3400013

۲۶۴,۰۰۰تومان
موجود

ساعت مینا- خاتم 40*46 سانتیمتری به وزن تقریبی 3000 گرم نمونه ای بی نظیر از ترکیب دو هنر صنایع دستی گروه تخصصی گوهردان است. صفحه ساعت ساخته شده از هنر آب و آتش ( میناکاری ) با نقش سنتی ترنح در مرکز و تکثیر آن در کل صفحه، قاب آن زینت یافته با هنر اصیل خاتم، دارای زمینه قهوه ای تیره است. در چهارگوشه قاب نقش ترنج به رنگ طلایی ساخته شده از فلز برنج به چشم می خورد. طرح مینا از نوع اسلیمی و خاتم بکار رفته در این کالا دارای پوشش محافظ پلی استر و نقش شش و مثلث است که در صورت عدم ضرب خوردگی و در معرض حرارت و رطوبت قرار نگرفتن از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد. 

ساعت مینا خاتم 3400023
کد محصول : 3400023

ساعت مینا خاتم 3400023

۲۶۴,۰۰۰تومان
موجود

ساعت مینا- خاتم 40*46 سانتیمتری به وزن تقریبی 1500 گرم نمونه ای بی نظیر از ترکیب دو هنر صنایع دستی گروه تخصصی گوهردان است. صفحه ساعت ساخته شده از هنر آب و آتش ( میناکاری ) با نقش سنتی ترنج در مرکز و تکثیر آن در کل صفحه به رنگ های آبی، سبز و سفید و قاب آن زینت یافته با هنر اصیل خاتم، دارای زمینه قهوه ای تیره است. در چهارگوشه قاب نقش ترنج به رنگ طلایی ساخته شده از فلز برنج به چشم می خورد. طرح مینا از نوع اسلیمی و خاتم بکار رفته در این کالا دارای پوشش محافظ پلی استر و نقش شش و مثلث است که در صورت عدم ضرب خوردگی و در معرض حرارت و رطوبت قرار نگرفتن  از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد. 

ساعت خاتم مینا مینیاتور 3430013
کد محصول : 3430013

ساعت خاتم مینا مینیاتور 3430013

۲۸۴,۰۰۰تومان
موجود

ساعت مینا- خاتم– مینیاتور هشت ضلعی با قطر 43 سانتیمتر و وزن تقریبی 2150 گرم نمونه ای بی نظیر از ترکیب چهار هنر صنایع دستی گروه تخصصی گوهردان است. صفحه ساعت ساخته شده از هنر آب و آتش ( میناکاری ) با نقش سنتی پرگاری، و اطراف قاب آن زینت یافته با هنر اصیل خاتم، دارای زمینه طلایی رنگ است. در حد وسط هشت ضلع قاب ساعت دارای نقش نگارگری ویژه با نقش چوگان مشاهده می شود. خاتم بکار رفته در این کالا دارای پوشش محافظ پلی استر و خاتم برنجی است که در صورت عدم ضرب خوردگی و در معرض حرارت و رطوبت قرار نگرفتن از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد. صفحه ساعت نیز در برابر ضربه حساس می باشد و در صورت سقوط از ارتفاع دارای ریختن رنگ از سطح آن می شود.

ساعت تمام خاتم 3420022
کد محصول : 3420022

ساعت تمام خاتم 3420022

۳۱۰,۰۰۰تومان
موجود

ساعت تمام خاتم با ضلع 42 سانتیمتر به وزن 1930 گرم نمونه ای بی نظیر از هنر خاتم کاری توسط گروه تخصصی گوهردان است. در ساخت محصولات خاتم از کنار هم چیدن نوارهای چوبی و برنجی با سطح مقطع مثلث محصولات خاتم ساخته می شود. نوع خاتم های به کار رفته در ساعت فوق از نوع خاتم برنجی با نقوش خاتم توگلو پر و خاتم ابری و در بعضی بخش ها نقش شش و مثلث می باشد. در حاشیه های قاب ساعت شاهد چلیپاهای طلایی رنگی هستیم که همانند سایر بخش های طلایی از جنس برنج می باشد. این کالا دارای پوشش محافظ پلی استر بوده و در صورت عدم ضربه خوردن و در معرض حرارت و رطوبت قرار نگرفتن، از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد.