محصولات گلدان مینا

تعداد نمایش : 16 32 مشاهده همه
مرتب سازی براساس :
فقط نمایش کالاهای موجود
گلدان مینا 2160032
کد محصول : 2160032

گلدان مینا 2160032

۶۷,۰۰۰تومان
موجود

گلدان 16 سانتیمتری میناکاری فوق با نقش لوزی و طرح های سنتی اسلیمی– ختایی از جنس مس به ضخامت 1.5 میلیمتر و وزن 140 گرم از نمونه های شاخص آثار میناکاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت عالی است. گلدان میناکاری شده فوق در روند تکمیلی خود سه مرتبه لعاب خورده است که گواه مرغوبیت آن است. گلدان آراسته با هنر میناسازی می تواند علاوه بر تزیینی بودن جنبه ی کاربردی نیز داشته باشد و از آن به عنوان محل قرارگیری گل استفاده نمود. این محصول در صورت عدم ضرب خوردگی از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد.

گلدان مینا 2160022
کد محصول : 2160022

گلدان مینا 2160022

۶۷,۰۰۰تومان
موجود

گلدان 16 سانتیمتری میناکاری فوق با نقش لوزی و طرح های سنتی اسلیمی– ختایی از جنس مس به ضخامت 1.5 میلیمتر و وزن 190 گرم از نمونه های شاخص آثار میناکاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت عالی است. گلدان میناکاری شده فوق در روند تکمیلی خود سه مرتبه لعاب خورده است که گواه مرغوبیت آن است. گلدان آراسته با هنر میناسازی می تواند علاوه بر تزیینی بودن جنبه ی کاربردی نیز داشته باشد و از آن به عنوان محل قرارگیری گل استفاده نمود. این محصول در صورت عدم ضرب خوردگی از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد.

گلدان مینا 2160012
کد محصول : 2160012

گلدان مینا 2160012

۶۷,۰۰۰تومان
موجود

گلدان 16 سانتیمتری میناکاری فوق با نقش لوزی و طرح های سنتی اسلیمی– ختایی از جنس مس به ضخامت 1.5 میلیمتر و وزن 200 گرم از نمونه های شاخص آثار میناکاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت عالی است. گلدان میناکاری شده فوق در روند تکمیلی خود سه مرتبه لعاب خورده است که گواه مرغوبیت آن است. گلدان آراسته با هنر میناسازی می تواند علاوه بر تزیینی بودن جنبه ی کاربردی نیز داشته باشد و از آن به عنوان محل قرارگیری گل استفاده نمود. این محصول در صورت عدم ضرب خوردگی از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد.

گلدان مینا 2200062
کد محصول : 2200062

گلدان مینا 2200062

۸۲,۰۰۰تومان
موجود
گلدان مینا 2200052
کد محصول : 2200052

گلدان مینا 2200052

۸۲,۰۰۰تومان
موجود

گلدان 20 سانتیمتری میناکاری فوق با نقش لوزی و طرح های سنتی اسلیمی– ختایی از جنس مس به ضخامت 1.5 میلیمتر دارای وزن 230 گرم از نمونه های شاخص آثار میناکاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت عالی است. گلدان میناکاری شده فوق در روند تکمیلی خود سه مرتبه لعاب خورده است که گواه مرغوبیت آن است. گلدان آراسته با هنر میناسازی می تواند علاوه بر تزیینی بودن جنبه ی کاربردی نیز داشته باشد و از آن به عنوان محل قرارگیری گل استفاده نمود. این محصول در صورت عدم ضرب خوردگی از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد.

گلدان مینا 2200042
کد محصول : 2200042

گلدان مینا 2200042

۸۲,۰۰۰تومان
موجود

گلدان 20 سانتیمتری میناکاری فوق با نقش لوزی و پرگاری و طرح های سنتی اسلیمی– ختایی از جنس مس به ضخامت 1.5 میلیمتر و وزن 258 گرم از نمونه های شاخص آثار میناکاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت عالی است. گلدان میناکاری شده فوق در روند تکمیلی خود سه مرتبه لعاب خورده است که گواه مرغوبیت آن است. گلدان آراسته با هنر میناسازی می تواند علاوه بر تزیینی بودن جنبه ی کاربردی نیز داشته باشد و از آن به عنوان محل قرارگیری گل استفاده نمود. این محصول در صورت عدم ضرب خوردگی از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد.

گلدان مینا 2200032
کد محصول : 2200032

گلدان مینا 2200032

۸۲,۰۰۰تومان
موجود
گلدان مینا 2200022
کد محصول : 2200022

گلدان مینا 2200022

۸۲,۰۰۰تومان
موجود

گلدان 20 سانتیمتری میناکاری فوق با نقش لوزی و پرگاری و طرح های سنتی اسلیمی– ختایی از جنس مس به ضخامت 1.5 میلیمتر و وزن 230 گرم از نمونه های شاخص آثار میناکاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت عالی است. گلدان میناکاری شده فوق در روند تکمیلی خود سه مرتبه لعاب خورده است که گواه مرغوبیت آن است. گلدان آراسته با هنر میناسازی می تواند علاوه بر تزیینی بودن جنبه ی کاربردی نیز داشته باشد و از آن به عنوان محل قرارگیری گل استفاده نمود. این محصول در صورت عدم ضرب خوردگی از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد.

گلدان مینا 2200012
کد محصول : 2200012

گلدان مینا 2200012

۸۲,۰۰۰تومان
موجود
گلدان مینا 2250032
کد محصول : 2250032

گلدان مینا 2250032

۱۰۷,۰۰۰تومان
موجود

گلدان 25 سانتیمتری میناکاری فوق با نقش لوزی و طرح های سنتی اسلیمی– ختایی از جنس مس به ضخامت 1.5 میلیمتر و وزن 370 گرم از نمونه های شاخص آثار میناکاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت عالی است. گلدان میناکاری شده فوق در روند تکمیلی خود سه مرتبه لعاب خورده است که گواه مرغوبیت آن است. گلدان آراسته با هنر میناسازی می تواند علاوه بر تزیینی بودن جنبه ی کاربردی نیز داشته باشد و از آن به عنوان محل قرارگیری گل استفاده نمود. این محصول در صورت عدم ضرب خوردگی از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد.

گلدان مینا 2250022
کد محصول : 2250022

گلدان مینا 2250022

۱۰۷,۰۰۰تومان
موجود

گلدان 25 سانتیمتری میناکاری فوق با نقش لوزی و پرگاری و طرح های سنتی اسلیمی– ختایی از جنس مس به ضخامت 1.5 میلیمتر و وزن 370 گرم از نمونه های شاخص آثار میناکاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت عالی است. گلدان میناکاری شده فوق در روند تکمیلی خود سه مرتبه لعاب خورده است که گواه مرغوبیت آن است. گلدان آراسته با هنر میناسازی می تواند علاوه بر تزیینی بودن جنبه ی کاربردی نیز داشته باشد و از آن به عنوان محل قرارگیری گل استفاده نمود. این محصول در صورت عدم ضرب خوردگی از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد.

گلدان مینا 2300012
کد محصول : 2300012

گلدان مینا 2300012

۱۴۰,۰۰۰تومان
موجود

گلدان 30 سانتیمتری میناکاری فوق با نقش ناخنی و طرح های سنتی اسلیمی– ختایی از جنس مس به ضخامت 1.5 میلیمتر و وزن 461 گرم از نمونه های شاخص آثار میناکاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت خوب است. گلدان میناکاری شده فوق در روند تکمیلی خود دو مرتبه لعاب خورده که گواه مرغوبیت آن است. گلدان آراسته با هنر میناسازی می تواند علاوه بر تزیینی بودن جنبه ی کاربردی نیز داشته باشد و از آن به عنوان محل قرارگیری گل استفاده نمود. این محصول در صورت عدم ضرب خوردگی از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد.

گلدان مینا 2250012
کد محصول : 2250012

گلدان مینا 2250012

۱۸۵,۰۰۰تومان
موجود

گلدان 25 سانتیمتری میناکاری فوق با نقش لوزی و پرگاری و طرح های سنتی اسلیمی– ختایی از جنس مس به ضخامت 1.5 میلیمتر و وزن 565 گرم از نمونه های شاخص آثار میناکاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت عالی است. گلدان میناکاری شده فوق در روند تکمیلی خود سه مرتبه لعاب خورده است که گواه مرغوبیت آن است. گلدان آراسته با هنر میناسازی می تواند علاوه بر تزیینی بودن جنبه ی کاربردی نیز داشته باشد و از آن به عنوان محل قرارگیری گل استفاده نمود. این محصول در صورت عدم ضرب خوردگی از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد.

گلدان مینا 2250042
کد محصول : 2250042

گلدان مینا 2250042

۲۱۰,۰۰۰تومان
موجود

گلدان 25 سانتیمتری میناکاری فوق با نقش لانه زنبوری و طرح های سنتی اسلیمی ختایی از جنس مس به ضخامت 1.5 میلیمتر و وزن 430 گرم از نمونه های شاخص آثار میناکاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت عالی است. گلدان میناکاری شده فوق در روند تکمیلی خود سه مرتبه لعاب خورده است که گواه مرغوبیت آن است. گلدان آراسته با هنر میناسازی می تواند علاوه بر تزیینی بودن جنبه ی کاربردی نیز داشته باشد و از آن به عنوان محل قرارگیری گل استفاده نمود. این محصول در صورت عدم ضرب خوردگی از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد.

گلدان مینا 2250052
کد محصول : 2250052

گلدان مینا 2250052

۲۱۰,۰۰۰تومان
موجود

گلدان 25 سانتیمتری میناکاری فوق با نقش لانه زنبوری و طرح های سنتی اسلیمی-ختایی از جنس  مس به ضخامت 1.5 میلیمتر و وزن 650 گرم از نمونه های شاخص آثار میناکاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت عالی است. گلدان میناکاری شده فوق در روند تکمیلی خود سه مرتبه لعاب خورده است که گواه مرغوبیت آن است. گلدان آراسته با هنر میناسازی می تواند علاوه بر تزیینی بودن جنبه ی کاربردی نیز داشته باشد و از آن به عنوان محل قرارگیری گل استفاده نمود. این محصول در صورت عدم ضرب خوردگی از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد.