محصولات بشقاب مینا

تعداد نمایش : 16 32 مشاهده همه
مرتب سازی براساس :
فقط نمایش کالاهای موجود
بشقاب مینا 2160031
کد محصول : 2160031

بشقاب مینا 2160031

۳۴,۰۰۰تومان
موجود

بشقاب میناکاری فوق آراسته به طرح ترنج و لانه زنبوری و با نقش سنتی اسلیمی-ختایی و زیر ساخت مس به ضخامت 0/8 میلیمتر و وزن 83 گرم از نمونه های شاخص آثار میناکاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت خوب است. این محصول در روند تکمیلی خود دو مرتبه لعاب خورده است که گواه مرغوبیت آن است. بشقاب آراسته با هنر میناسازی می تواند علاوه بر تزیینی بودن جنبه ی کاربردی نیز داشته باشد و از آن به عنوان شیرینی خوری و یا گز خوری استفاده نمود. این محصول در صورت عدم ضرب خوردگی از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد. 

بشقاب مینا 2160061
کد محصول : 2160061

بشقاب مینا 2160061

۳۹,۰۰۰تومان
موجود

در مرکز بشقاب میناکاری 16 سانتیمتری فوق شاهد طرح ترنج و در اطراف آن طرح های لانه زنبوری و ناخنی به چشم می خورد که با نقش سنتی اسلیمی- ختایی و زیر ساخت مس به ضخامت 0/8 میلیمتر و وزن 132 گرم از نمونه های شاخص آثار میناکاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت عالی است. این محصول در روند تکمیلی خود سه مرتبه لعاب خورده است که گواه مرغوبیت آن است. بشقاب آراسته با هنر میناسازی می تواند علاوه بر تزیینی بودن جنبه ی کاربردی نیز داشته باشد و از آن به عنوان شیرینی خوری و یا گز خوری استفاده نمود. بشقاب میناکاری فوق در صورت عدم ضرب خوردگی از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد.

بشقاب مینا 2160051
کد محصول : 2160051

بشقاب مینا 2160051

۳۹,۰۰۰تومان
موجود

بشقاب میناکاری فوق با نقش لانه زنبوری( لوزی) و طرح های سنتی اسلیمی– ختایی از جنس مس به ضخامت 0/8 میلیمتر و وزن 126گرم از نمونه های شاخص آثار میناکاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت عالی است. این محصول در روند تکمیلی خود سه مرتبه لعاب خورده است که گواه مرغوبیت آن است. بشقاب آراسته با هنر میناسازی می تواند علاوه بر تزیینی بودن جنبه ی کاربردی نیز داشته باشد و از آن به عنوان شیرینی خوری و یا گز خوری استفاده نمود. این محصول در صورت عدم ضرب خوردگی از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد.

بشقاب مینا 2160041
کد محصول : 2160041

بشقاب مینا 2160041

۳۹,۰۰۰تومان
موجود

بشقاب میناکاری فوق ساخته شده با طرح ناخنی و تزیین یافته با نقش سنتی اسلیمی و ختایی دارای زیر ساخت مس به ضخامت 0/8 میلیمتر است. وزن کالا 117گرم و از نمونه های شاخص آثار میناکاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت عالی است. این محصول در روند تکمیلی خود سه مرتبه لعاب خورده است که گواه مرغوبیت آن است. بشقاب آراسته با هنر میناسازی می تواند علاوه بر تزیینی بودن جنبه ی کاربردی نیز داشته باشد و از آن به عنوان شیرینی خوری، میوه خوری و یا گز خوری استفاده نمود. این محصول در صورت عدم ضرب خوردگی از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد. 

بشقاب مینا 2160021
کد محصول : 2160021

بشقاب مینا 2160021

۳۹,۰۰۰تومان
موجود

بشقاب میناکاری فوق با طرح ترنج و ناخنی و نقش سنتی اسلیمی- ختایی و زیر ساخت مس به ضخامت 0/8 میلیمتر و وزن 111 گرم از نمونه های شاخص آثار میناکاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت عالی است. این محصول در روند تکمیلی خود سه مرتبه لعاب خورده است که گواه مرغوبیت آن است. بشقاب آراسته با هنر میناسازی می تواند علاوه بر تزیینی بودن جنبه ی کاربردی نیز داشته باشد و از آن به عنوان شیرینی خوری، میوه خوری و یا گز خوری استفاده نمود. این محصول در صورت عدم ضرب خوردگی از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد. 

بشقاب مینا 2160011
کد محصول : 2160011

بشقاب مینا 2160011

۳۹,۰۰۰تومان
موجود

بشقاب مینای 16 سانتیمتری فوق با نقوش لانه زنبوری و ده ضلعی و طرح های سنتی اسلیمی– ختایی با رنگ کرم و آبی لاجوردی از جنس مس به ضخامت 0/8 میلیمتر و وزن133 گرم از نمونه های شاخص آثار میناکاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت عالی است. این محصول در روند تکمیلی خود سه مرتبه لعاب خورده است که گواه مرغوبیت آن است. بشقاب آراسته با هنر میناسازی می تواند علاوه بر تزیینی بودن جنبه ی کاربردی نیز داشته باشد و از آن به عنوان شیرینی خوری، میوه خوری و یا گز خوری استفاده نمود. این محصول در صورت عدم ضرب خوردگی از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد.

بشقاب مینا 2200091
کد محصول : 2200091

بشقاب مینا 2200091

۴۷,۰۰۰تومان
موجود

بشقاب میناکاری فوق با نقش لوزی و طرح های سنتی اسلیمی ختایی از جنس مس به ضخامت 0/8 میلیمتر و وزن230 گرم از نمونه های شاخص آثار میناکاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت خوب است. این محصول در روند تکمیلی خود دو مرتبه لعاب خورده است که گواه مرغوبیت آن است. بشقاب آراسته با هنر میناسازی می تواند علاوه بر تزیینی بودن جنبه ی کاربردی نیز داشته باشد و از آن به عنوان شیرینی خوری، میوه خوری و یا گز خوری استفاده نمود. این محصول در صورت عدم ضرب خوردگی از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد.

بشقاب مینا 2200081
کد محصول : 2200081

بشقاب مینا 2200081

۴۷,۰۰۰تومان
موجود

بشقاب 20سانتیمتری میناکاری فوق با نقش شمسه و طرح های سنتی اسلیمی– ختایی از جنس مس به ضخامت 0/8 میلیمتر و وزن 166 گرم از نمونه های شاخص آثار میناکاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت خوب است. این محصول در روند تکمیلی خود دو مرتبه لعاب خورده است که گواه مرغوبیت آن است. بشقاب آراسته با هنر میناسازی می تواند علاوه بر تزیینی بودن جنبه ی کاربردی نیز داشته باشد و از آن به عنوان شیرینی خوری، میوه خوری و یا گز خوری استفاده نمود. این محصول در صورت عدم ضرب خوردگی از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد. 

بشقاب مینا 2200071
کد محصول : 2200071

بشقاب مینا 2200071

۴۷,۰۰۰تومان
موجود

بشقاب 20 سانتیمتری میناکاری فوق دارای طرح لوزی و ناخنی و همچنین نقوش سنتی اسلیمی-ختایی و زیر ساخت مس به ضخامت 0/8 میلیمتر و وزن 175 گرم از نمونه های شاخص آثار میناکاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت خوب است. این محصول در روند تکمیلی خود دو مرتبه لعاب خورده است که گواه مرغوبیت آن است. بشقاب آراسته با هنر میناسازی می تواند علاوه بر تزیینی بودن جنبه ی کاربردی نیز داشته باشد و از آن به عنوان شیرینی خوری، میوه خوری و یا گز خوری استفاده نمود. این محصول در صورت عدم ضرب خوردگی از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد. 

بشقاب مینا 2200061
کد محصول : 2200061

بشقاب مینا 2200061

۴۷,۰۰۰تومان
موجود

بشقاب 20 سانتیمتری میناکاری فوق با نقش لوزی و طرح های سنتی اسلیمی– ختایی از جنس مس به ضخامت 0/8 میلیمتر و وزن 172 گرم از نمونه های شاخص آثار میناکاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت خوب است. بشقاب میناکاری شده فوق در روند تکمیلی خود دو مرتبه لعاب خورده است که گواه مرغوبیت آن است. بشقاب آراسته با هنر میناسازی می تواند علاوه بر تزیینی بودن جنبه ی کاربردی نیز داشته باشد و از آن به عنوان شیرینی خوری، میوه خوری و یا گز خوری استفاده نمود. این محصول در صورت عدم ضرب خوردگی از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد.

بشقاب مینا 2200041
کد محصول : 2200041

بشقاب مینا 2200041

۴۷,۰۰۰تومان
موجود

بشقاب میناکاری 20 سانتیمتری فوق با نقش لوزی و طرح های سنتی اسلیمی– ختایی از جنس  مس به ضخامت 0/8 میلیمتر و وزن 232 گرم از نمونه های شاخص آثار میناکاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت خوب است. این محصول در روند تکمیلی خود دو مرتبه لعاب خورده است که گواه مرغوبیت آن است. بشقاب آراسته با هنر میناسازی می تواند علاوه بر تزیینی بودن جنبه ی کاربردی نیز داشته باشد و از آن به عنوان شیرینی خوری، میوه خوری و یا گز خوری استفاده نمود. این محصول در صورت عدم ضرب خوردگی از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد. 

بشقاب مینا 2200031
کد محصول : 2200031

بشقاب مینا 2200031

۴۷,۰۰۰تومان
موجود

بشقاب مینای 20 سانتیمتری فوق با نقوش ترنج – پیچ و لوز مزین به طرح های سنتی اسلیمی– ختایی از جنس مس به ضخامت 0/8 میلیمتر و وزن 194 گرم از نمونه های شاخص آثار میناکاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت خوب است. این محصول در روند تکمیلی خود دو مرتبه لعاب خورده است که گواه مرغوبیت آن است. بشقاب آراسته با هنر میناسازی می تواند علاوه بر تزیینی بودن جنبه ی کاربردی نیز داشته باشد و از آن به عنوان شیرینی خوری، میوه خوری و یا گز خوری استفاده نمود. این محصول در صورت عدم ضرب خوردگی از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد. 

بشقاب مینا 2200021
کد محصول : 2200021

بشقاب مینا 2200021

۴۷,۰۰۰تومان
موجود

بشقاب میناکاری فوق با نقوش گل ده پر و لوزی و طرح سنتی اسلیمی می باشد. جنس ظرف مذکور از مس به ضخامت 0/8 میلیمتر و وزن 194گرم است که از نمونه های شاخص آثار میناکاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد، که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت خوب است. این محصول در روند تکمیلی خود دو مرتبه لعاب خورده است که گواه مرغوبیت آن است. بشقاب آراسته با هنر میناسازی می تواند علاوه بر تزیینی بودن جنبه ی کاربردی نیز داشته باشد و از آن به عنوان شیرینی خوری، میوه خوری و یا گز خوری استفاده نمود. این محصول در صورت عدم ضرب خوردگی از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد. 

بشقاب مینا 2200011
کد محصول : 2200011

بشقاب مینا 2200011

۵۲,۰۰۰تومان
موجود

بشقاب میناکاری فوق با نقش لوزی و طرح های سنتی اسلیمی– ختایی از جنس مس به ضخامت 0/8 میلیمتر و وزن 232 گرم و قطر 20 سانتیمتر از نمونه های شاخص آثار میناکاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت عالی است. این محصول در روند تکمیلی خود سه مرتبه لعاب خورده است که گواه مرغوبیت آن است. بشقاب آراسته با هنر میناسازی می تواند علاوه بر تزیینی بودن جنبه ی کاربردی نیز داشته باشد و از آن به عنوان شیرینی خوری، میوه خوری و یا گز خوری استفاده نمود. این محصول در صورت عدم ضرب خوردگی از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد. 

بشقاب مینا 2250051
کد محصول : 2250051

بشقاب مینا 2250051

۷۲,۰۰۰تومان
موجود

بشقاب میناکاری فوق با نقش سنتی اسلیمی و زیر ساخت مس به ضخامت 0/8 میلیمتر و وزن 327 گرم از نمونه های شاخص آثار میناکاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت عالی است. این محصول در روند تکمیلی خود سه مرتبه لعاب خورده است که گواه مرغوبیت آن است. بشقاب آراسته با هنر میناسازی می تواند علاوه بر تزیینی بودن جنبه ی کاربردی نیز داشته باشد و از آن به عنوان شیرینی خوری، میوه خوری و یا گز خوری استفاده نمود. این محصول در صورت عدم ضرب خوردگی از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد.

بشقاب مینا 2250041
کد محصول : 2250041

بشقاب مینا 2250041

۷۲,۰۰۰تومان
موجود

بشقاب میناکاری25 سانتیمتری فوق مزین به طرح پیچ و لانه زنبوری و با نقش سنتی اسلیمی و زیر ساخت مس به ضخامت 0/8 میلیمتر و وزن 293 گرم از نمونه های شاخص آثار میناکاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت عالی است. بشقاب مینای شده فوق در روند تکمیلی خود سه مرتبه لعاب خورده است. کالای آراسته با هنر میناسازی می تواند علاوه بر تزیینی بودن جنبه ی کاربردی نیز داشته باشد و از آن به عنوان شیرینی خوری، میوه خوری و یا گز خوری استفاده نمود. این محصول در صورت عدم ضرب خوردگی از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد.