محصولات جاقلمی و قلمدان خاتم

تعداد نمایش : 16 32 مشاهده همه
مرتب سازی براساس :
فقط نمایش کالاهای موجود
جاقلمی خاتم 1110077
کد محصول : 1110077

جاقلمی خاتم 1110077

۲۳,۰۰۰تومان
موجود

جاقلمی خاتم با قطر 11 سانتیمتر دارای زیرساخت چوب و وزن 101 گرم، از نمونه های شاخص آثار خاتم کاری شده توسط گروه تخصصی گوهر دان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت عالی است. خاتم به کار رفته در ساخت آن از نوع خاتم شش و ستاره و دارای نقش سنتی ستاره ی هشت پر است. این کالا دارای پوشش محافظ پلی استر و خاتم برنجی است که در صورت عدم ضرب خوردگی و در معرض حرارت و رطوبت قرار نگرفتن از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد.

جاقلمی خاتم 1100047
کد محصول : 1100047

جاقلمی خاتم 1100047

۲۳,۰۰۰تومان
موجود

جاقلمی خاتم با ابعاد 10 در 7 سانتیمتر، زیرساخت چوب و وزن 108 گرم، از نمونه های شاخص آثار خاتم کاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت عالی است. خاتم به کار رفته در ساخت آن از نوع خاتم شش و ستاره و دارای نقش یک شکارچی در حال شکار است. این کالا دارای پوشش محافظ پلی استر و خاتم برنجی است که در صورت عدم ضرب خوردگی و در معرض حرارت و رطوبت قرار نگرفتن از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد. 

جاقلمی خاتم 160037
کد محصول : 160037

جاقلمی خاتم 160037

۲۳,۰۰۰تومان
موجود

جاقلمی شش ضلعی خاتم با قطر 10 سانتیمتر دارای طرح چوگان و زیرساخت چوب و وزن 91 گرم، از نمونه های شاخص آثار خاتم کاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت خوب است. خاتم به کار رفته در ساخت آن از نوع خاتم شش و ستاره و دارای نقش مینیاتوری از یک سوار کار در حال بازی چوگان است. این کالا دارای پوشش محافظ پلی استر و خاتم برنجی است که در صورت عدم ضرب خوردگی و در معرض حرارت و رطوبت قرار نگرفتن از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد. 

جاقلمی خاتم 1100027
کد محصول : 1100027

جاقلمی خاتم 1100027

۲۳,۰۰۰تومان
موجود

جاقلمی با ابعاد 10 در 7 سانتی متری خاتم با نقش شکارچی، زیرساخت چوب و وزن 102 گرم، از نمونه های شاخص آثار خاتم کاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت خوب است. خاتم به کار رفته در ساخت آن از نوع خاتم شش و ستاره و دارای نقش یک شکارچی در حال شکار است. این کالا دارای پوشش محافظ پلی استر و خاتم برنجی است که در صورت عدم ضرب خوردگی و در معرض حرارت و رطوبت قرار نگرفتن از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد. 

جاقلمی خاتم 1150087
کد محصول : 1150087

جاقلمی خاتم 1150087

۳۷,۵۰۰تومان
موجود

جاقلمی با ابعاد 10.5 در 15سانتیمتری خاتم با زیرساخت چوب و وزن 227 گرم، از نمونه های شاخص آثار خاتم کاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت عالی است. خاتم به کار رفته در ساخت آن از نوع خاتم ابری و دارای نقش لچک و ترنج است. این کالا دارای پوشش محافظ پلی استر و خاتم برنجی است که در صورت عدم ضرب خوردگی و در معرض حرارت و رطوبت قرار نگرفتن از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد. 

قلمدان خاتم 1200026
کد محصول : 1200026

قلمدان خاتم 1200026

۴۴,۰۰۰تومان
موجود

قلمدان 20 در 4 سانتیمتری خاتم با ارتفاع 3 سانتیمتر دارای زیرساخت چوب و وزن 108 گرم، از نمونه های شاخص آثار خاتم کاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت خوب است. خاتم به کار رفته در ساخت آن از نوع خاتم ابری و دارای نقش مینیاتوری از سه شکارچی در حین شکار است. این کالا دارای پوشش محافظ پلی استر و خاتم برنجی است که در صورت عدم ضرب خوردگی و در معرض حرارت و رطوبت قرار نگرفتن از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد.

جاقلمی خاتم 1200067
کد محصول : 1200067

جاقلمی خاتم 1200067

۴۶,۰۰۰تومان
موجود

جاقلمی خاتم با ابعاد 20 در 15 سانتیمتری خاتم با ارتفاع 4 سانتیمتر، جانامه ای با زیرساخت چوب و وزن 401 گرم، از نمونه های شاخص آثار خاتم کاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت عالی است. خاتم به کار رفته در ساخت آن از نوع خاتم ابری و دارای نقش لچک و ترنج است. این کالا دارای پوشش محافظ پلی استر و خاتم برنجی است که در صورت عدم ضرب خوردگی و در معرض حرارت و رطوبت قرار نگرفتن از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد. 

قلمدان خاتم 1200036
کد محصول : 1200036

قلمدان خاتم 1200036

۱۵۳,۰۰۰تومان
موجود

قلمدان 29 در 5.5 سانتیمتری خاتم با ارتفاع 4 سانتیمتر دارای زیرساخت چوب و وزن 250 گرم، از نمونه های شاخص آثار خاتم کاری شده توسط گروه تخصصی گوهردان می باشد که به لحاظ نقش و اجرا دارای کیفیت عالی است. خاتم به کار رفته در ساخت آن از نوع خاتم ابری و دارای نقش گل و مرغ و تذهیب و سرترنج است. این کالا دارای پوشش محافظ پلی استر و خاتم برنجی است که در صورت عدم ضرب خوردگی و در معرض حرارت و رطوبت قرار نگرفتن از جانب شرکت گوهردان دارای گارانتی می باشد.